Och daglig verksamhet i Lantlig miljö inom LSS


 

Hannemo Kursgård är delaktig i projektet Grön Arena som drivs av Hushållningssällskapet Värmland.

Grön Arena är ett projekt som erbjuder människor med särskilda behov en meningsfull, daglig sysselsäning på landsbyggden.  www.hush.se/s 

 


Daglig Verksamhet på Hannemo

Tre dagar i veckan erbjuder Hannemo Kursgård daglig verksamhet för personer inom LSS med inriktning på Djurskötsel, trädgård, skog och mark.

 

Djurskötsel
Just nu finns tre hästar på gården.
Vi matar djuren, borstar  och rengör stall. Möjlighet finns till ridning eller promenad med hästarna.

Trädgård
När tiden är inne skördas bär och frukt i vår stora trädgård.
Vi klipper gräs, krattar löv vid behov och förädlar bär och frukt

Kök 
Vi lagar mat tillsammans med en av deltagarna varje dag och bakar bröd en gång i månaden

Skog och mark
Skogsskötsel med slyröjning och vedsågning. Vid rätt årstid tar vi skogspromenader för bär och svampplockning

Snickeri och hantverk
Möjligheter att jobba med hammare, spik och täljkniv för skapande verksamhet

 

 

Med personen i centrum
Verksamheten anpassas efter var och ens intresse och förmåga